نویسنده = احمد سرداری
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-94

حسین رئیسی؛ حامد دانشخواهی؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی زاده


4. تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-236

مصطفی قاضی‏زاده؛ احمد سرداری؛ سیدرضا شجاعی؛ مهدی سمیع‏زاده