نویسنده = شهریار عزیزی
تعداد مقالات: 7
1. مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.22108/nmrj.2016.21069

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ شهریار عزیزی؛ مسعود جاویدانی


2. اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-52

بهمن حاجی پور؛ بهناز روستاییان؛ منیژه قره‌چه؛ شهریار عزیزی


3. تأثیر مهارت‌های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 43-56

ویدا ویداخراسانی؛ شهریار عزیزی


4. بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-24

الهام السادات میرهاشمی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه


6. بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 63-81

شهریار عزیزی؛ شهرام جمالی؛ مرتضی رضایی


7. شناسایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-36

شهریار عزیزی؛ مجید حسنی نژاد؛ امین دینی؛ آسیه امیدیان؛ فاطمه فرهیخته