نویسنده = کامبیز حیدرزاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-165

10.22108/nmrj.2019.109137.1575

ایمان غریب؛ عباس طلوعی؛ کامبیز حیدرزاده؛ رضا رادفر


2. تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-26

میراحمد امیرشاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فاطمه دبستانی