نویسنده = سید مجتبی اخوان حجازی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 183-198

سید آرمان راستاد؛ آزاده امتی؛ آرمان احمدی زاد


2. به کارگیری مدل بلوغ قابلیت‌های بازاریابی به منظور ارزیابی فرآیندهای بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 41-60

سید مجتبی اخوان حجازی؛ آرمان احمدی زاد؛ امیر حسین صبور طینت