نویسنده = منیژه قره چه
تعداد مقالات: 5
1. الگوی مفهومی دوسطحی-سه‌لایه‌ای با تأکید بر معیارهای ذهنی و جوهرة عشق برند

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 21-42

10.22108/nmrj.2020.122061.2066

ابوالفضل براتی کهریزسنگی؛ منیژه قره چه


2. مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2017.21267

یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه


3. مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.22108/nmrj.2016.21069

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ شهریار عزیزی؛ مسعود جاویدانی


4. تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 76-59

معصومه اکبری نژاد؛ منیژه قره چه؛ محمدرضا کریمی علویجه


5. وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-46

منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان