نویسنده = فرج اله رحیمی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-44

10.22108/nmrj.2018.108962.1565

فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ آرزو قنوات پور


2. تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 54-37

10.22108/nmrj.2016.20665

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ راضیه فعلی؛ فرج اله رحیمی؛ ادریس محمودی