نویسنده = امیرهوشنگ نظرپوری
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش بنیان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-72

غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ امیرهوشنگ نظرپوری