نویسنده = مهدی سمیع زاده
تعداد مقالات: 2
2. تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-236

مصطفی قاضی‏زاده؛ احمد سرداری؛ سیدرضا شجاعی؛ مهدی سمیع‏زاده