نویسنده = مجید اسماعیل پور
تعداد مقالات: 9
1. سنجش تاثیر زیباشناختی بسته‏بندی و کیفیت ادراک شده محصول بر قصد خرید با تعدیل کنندگی نوگرایی و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/nmrj.2020.119974.1943

عصمت احمدی؛ منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل پور


3. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

10.22108/nmrj.2018.106183.1392

مجید اسماعیل پور؛ امراله صیادی؛ مرضیه دلواری؛ سولماز موسوی شورگلی


6. تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-94

10.22108/nmrj.2016.20655

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی


7. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 29-44

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور


9. بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر)

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-166

منیجه بحرینی زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ عیسی شهنیایی