نویسنده = عبدالله نعامی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 18-1

10.22108/nmrj.2016.20663

غلامرضا آتیه کار؛ اصغر مشبکی؛ عبدالله نعامی