نویسنده = علیرضا حدادیان
تعداد مقالات: 6
1. تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 202-189

10.22108/nmrj.2016.20673

محمدرضا کریمی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا حدادیان


3. بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 149-168

علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


4. بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 152-137

علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی


6. پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-46

تورج غلامشاهی؛ یاسر آسمان دره؛ مجتبی کفاشان؛ علیرضا حدادیان