نویسنده = محمدرضا حمیدی زاده
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2017.21267

یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه


3. بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-50

محمدرضا حمیدی زاده؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ مرتضی رضایی