نویسنده = محمدرضا حمیدی زاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر تصویر قیمتی و رسانة اجتماعی بر قصد خرید مشتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 147-168

10.22108/nmrj.2020.119732.1924

محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم اخوان خرازیان؛ جواد غفاری فیض‌آبادی؛ نیما حسن‌زاده سرهنگی


2. مفهوم‌پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2017.21267

یوسف محمدی فر؛ احمد روستا؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه


4. بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-50

محمدرضا حمیدی زاده؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ مرتضی رضایی