نویسنده = مصطفی قاضی زاده
تعداد مقالات: 5
3. بخش‏بندی بازار شامپو از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و شناسایی ویژگیهای هر بخش مبتنی بر روش تاگوچی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 125-142

مهدی گوهرپاد؛ مهدی بشیری؛ سمیه کریمی؛ مهدی بشیری؛ مصطفی قاضی زاده


4. شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-94

حسین رئیسی؛ حامد دانشخواهی؛ احمد سرداری؛ مصطفی قاضی زاده


5. تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 219-236

مصطفی قاضی‏زاده؛ احمد سرداری؛ سیدرضا شجاعی؛ مهدی سمیع‏زاده