نویسنده = حسین رضایی دولت آبادی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-178

10.22108/nmrj.2016.20659

فریدون امیدی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی


3. بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 93-110

حسین رضایی دولت آبادی؛ جواد خزائی پول؛ جواد شعبانی نفت چالی