نویسنده = علیرضا جلالی کلده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 71-100

علیرضا جلالی کلده؛ محمد فاریابی؛ محمد فاریابی؛ فاطمه نیکبخت